Being Mindful Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Aanmelding en betaling: Voor elke (incompany-)training, maatwerktraining, stiltedag of open les is op de website een aanmeldformulier beschikbaar. Na versturen van het formulier heeft de cursist/organisatie een bedenktermijn van zeven werkdagen. De inschrijving is definitief na het verstrijken van deze 7 dagen. Het cursusgeld wordt voldaan uiterlijk twee weken voor aanvang van de training, stiltedag of open les tenzij anders is overeengekomen.

Training: Een deelnemer heeft te allen tijde het recht zelf in te schatten welke oefeningen passend zijn op dat moment. Er wordt binnen de training de vrijheid geboden om bewust niet deelnemen aan bepaalde oefeningen wegens fysieke beperkingen of anderzijds.

Volgorde inschrijvingen: Als het maximaal aantal inschrijvingen bereikt is en er melden zich nog nieuwe inschrijvingen aan, hanteert de trainer het tijdstip waarop het aanmeldformulier is ontvangen als selectiecriterium.

Annulering: Annulering van de inschrijving/(incompany-)training is uitsluitend schriftelijk mogelijk. Tot drie weken voor het begin van de eerste trainingdag wordt 30,00 euro annuleringskosten berekend. Daarna (dus binnen 3 weken voor aanvang van de training) is het volledige bedrag verschuldigd, tenzij de vrijgekomen plaats kan worden ingenomen door een inschrijving van de reservelijst. Bij tussentijdse beëindiging van de training door de deelnemer/organisatie wordt geen restitutie verleend.

Bij een annulering voor een terugkomdag/avond of stiltedag geldt een opzeg termijn van een week. Bij annulering binnen een week (7 kalenderdagen) voor de terugkomdag/avond of stiltedag is deelnemer verplicht de kosten te betalen.  

De trainer heeft het recht om bij dwingende of onvoorziene omstandigheden één of meerdere trainingsdagen met opgave van redenen te annuleren, en bij een te gering aantal aanmeldingen de gehele training te annuleren. Uiteraard vindt in deze gevallen restitutie plaats van de betalingen van de geannuleerde dag(en). De trainer vergoedt maximaal het bedrag van de trainingskoste of de kosten van een stiltedag of terugkomdag/avond.

Besluit: De algemene cursusvoorwaarden zijn bedoeld om helderheid te geven over afspraken tussen trainer en cursist/organisatie. Bij onverhoopte problemen zet de trainer zich in zo veel mogelijk via redelijk overleg tot een voor alle betrokkenen aanvaardbare oplossing te komen.

Being Mindful Mindfulness
Being Mindful Onderwijs
Being Mindful Interpersoonlijk
Being Mindful Mbsr

Wat is Mindfulness?

"Mindfulness ontstaat door bewust aandacht te schenken, in het huidige moment, met compassie en open en niet-oordelende nieuwsgierigheid. Door het ontwikkelen van deze vorm van aandacht, kunnen we een manier van leven ontdekken die uitnodigt om in het hier en nu te blijven. Zodoende verliezen we ons minder (snel) in het 'herkauwen' van wat geweest is en onze eindeloze tendens om ons zorgen te maken over de toekomst.''

Lees verder

Kom ik in aanmerking voor een vergoeding?

zorgwijzerBij een zorgverzekering met aanvullende dekking heb je bij sommige verzekeraars recht op vergoeding van de kosten die een mindfulness-training met zich meebrengt. Dit gebeurt onder de noemer alternatieve geneeswijzen, preventieve cursussen, psychologische hulp of psychosociale hulp.

Kijk hier of je zorgverzekeraar een vergoeding biedt.

Neem contact met mij op

Please type your full name.

onjuiste invoer

Onjuist mailadres

Invalid Input

Invalid Input

Mindfulness Nijmegen Metta Logo
Mindfulness Nijmegen Cfm Logo
Mindfulness Nijmegen RadboudcentrumvoorMindfulness
Mindfulness Nijmegen Trained To Teach Dot B Foundations
Trained To Teach Dot B
Mindfulness Nijmegen Cvm