Being Mindful Blog

Van automatische reactie naar een bewust antwoord

ugd79mv66dk alex hockett 2

Door Eric Oostdijk

De afgelopen weken is de wereld nogal wakker geschut. Vertrouwde politieke systemen lijken niet bestand tegen het verbale en fysieke geweld van hen, die nog meer hout gooien op het vuur van ongenoegen en angst. Een politieke aardverschuiving is het gevolg. Sommige politieke systemen vallen om, wat voor de nodige onrust zorgt, daar waar rust, stabiliteit en visie gewenst zijn. Er worden spreekwoordelijke hekken gebouwd om andere buiten te sluiten wegens geloof, achtergrond of politieke voorkeur.
Het verbale niveau lijkt hierbij ondergeschikt aan eigenbelang van de groep of politieke partij. Het credo lijkt te zijn: Als je maar hard genoeg schreeuwt en grof genoeg bent, dan legitimeer je jouw aanwezigheid. Er is duidelijk een transitie gaande.

Immers in een democratie moet je alles kunnen zeggen...Woorden worden op het scherpst van de snede gekozen en vullen dagbladen en vergiftigen social media. Een ieder wordt zodoende bijna verplicht om stelling te nemen, zich in te graven in voor- en tegenargumenten en zwijgen lijkt in veel gevallen een zwaktebod...
In schil contrast noem ik hier daarom bewust een andere benadering van het politieke spel. Menigeen zal opperen dat het nogal naïef is om daarin te geloven, laat staan het te beoefenen. Persoonlijke heb ik trouwens een zwak voor naïeve mensen: zij lijken onbevangenheid te koesteren als hun waardevolste bezit en niet hun gelijk.
De benadering waar ik het hier over heb heet in het Engels ‘Presence in Relationship’. Het is een interpersoonlijke mindfulnesstraining, gebaseerd op Insight Dialogue. De kern van deze training gaat over wezenlijk iets anders dan elkaar zo snel en sluw mogelijk de mond te snoeren. Zij is doordrongen van het cultiveren van diepe aandacht en compassie voor jezelf en de ander. Interpersoonlijk contact wordt zodoende een mogelijkheid om tot inzicht en misschien tot iets meer wijsheid te komen. Het fundament van deze training vormen de volgende richtlijnen:

1) Pauzeren
2) Ontspan
3) Open
4) Vertrouw datgene wat opkomt
5) Diep luisteren
6) De (subjectieve) waarheid van het moment spreken

Door meerdere keren een Insight Dialogue-retraite te hebben gevolgd heb ik ervaren dat deze richtlijnen (altijd ingebed in de intentie dat we willen kiezen voor wat heilzaam is) enorme impact kunnen hebben verbale en non-verbale interpersoonlijke communicatie. Hoe groot de verschillen en opvattingen ook lijken te zijn, door je te trainen om aandachtig bij jezelf en een ander te zijn, gebeurt er iets wonderlijks: we komen tot de ontdekking dat we niet verschillen.
Alle mensen hebben immers van nature de neiging, om dat wat ons bedreigt weg te duwen. Aan de andere kant klampen we ons met ziel en zaligheid vast aan wat fijn of gewenst is. Maar als je leert vertragen en verstillen kom je vroeg of laat tot de ontdekking dat onze neigingen van tijdelijke aard zijn! Dat wat we vandaag als bedreiging zien, is morgen een mogelijke kans en dat wat nu als kans ervaren, kan morgen zo maar als bedreiging angst oproepen.
Hoe waardevol zou het daarom zijn om de politieke arena binnen te stappen met deze revolutionaire boodschap. Al zou de politiek alleen maar de euvele moed hebben om te beginnen met de eerste richtlijn ‘Pauzeren’, om zich daarna te ontspannen, zichzelf te openen voor het moment en zo te leren vertrouwen op datgene wat opkomt, om daadwerkelijk te luisteren naar wat er gezegd wordt en vanuit een heilzame intentie de subjectieve waarheid te spreken.
De schreeuwers van nu zouden wellicht leren fluisteren of misschien wel zwijgen. Overigens geen pijnlijk zwijgen, maar een zwijgen, geboren uit het inzicht dat stilte soms meer zegt dan duizend woorden. De politiek zou gesierd worden door nuance, door meer visie en inzicht. Moed zou het winnen van angst, compassie van haat. Automatische reacties zouden plaats maken voor bewuste antwoorden.
Volgens mij ziet het politieke landschap er dan radicaal anders uit. Zeker geen paradijs, maar in ieder geval minder bedreigend als dat ze nu is...

Being Mindful Mindfulness
Being Mindful Onderwijs
Being Mindful Interpersoonlijk
Being Mindful Mbsr

Wat is Mindfulness?

"Mindfulness ontstaat door bewust aandacht te schenken, in het huidige moment, met compassie en open en niet-oordelende nieuwsgierigheid. Door het ontwikkelen van deze vorm van aandacht, kunnen we een manier van leven ontdekken die uitnodigt om in het hier en nu te blijven. Zodoende verliezen we ons minder (snel) in het 'herkauwen' van wat geweest is en onze eindeloze tendens om ons zorgen te maken over de toekomst.''

Lees verder

Kom ik in aanmerking voor een vergoeding?

zorgwijzerBij een zorgverzekering met aanvullende dekking heb je bij sommige verzekeraars recht op vergoeding van de kosten die een mindfulness-training met zich meebrengt. Dit gebeurt onder de noemer alternatieve geneeswijzen, preventieve cursussen, psychologische hulp of psychosociale hulp.

Kijk hier of je zorgverzekeraar een vergoeding biedt.

Neem contact met mij op

Please type your full name.

onjuiste invoer

Onjuist mailadres

Invalid Input

Invalid Input

Mindfulness Nijmegen Metta Logo
Mindfulness Nijmegen Cfm Logo
Mindfulness Nijmegen RadboudcentrumvoorMindfulness
Mindfulness Nijmegen Trained To Teach Dot B Foundations
Trained To Teach Dot B
Mindfulness Nijmegen Cvm