Being Mindful Blog

Ga er maar aan staan...

oxygen mask

Door Eric Oostdijk

Toen ik voor de eerste keer met het vliegtuig op reis ging, viel me de veiligheidsflyer in de stoel voor me op. De flyer met de veiligheidsvoorschriften bij een eventuele noodlanding of in een iets minder ernstig geval, bij gebrek aan zuurstof in de cabine (hoe geruststellend is die gedachte...). Het glijden van de opblaasbare glijbaan leek en lijkt me nog steeds een van de meest aantrekkelijke onderdelen van dit noodscenario, maar het luchtmasker netjes weggewerkt in het plafond boven mijn hoofd maakte indruk. En niet zozeer dit masker an sich als wel de houding, de tegenwoordigheid van geest die er van je gevraagd wordt om er juist en behulpzaam mee om te gaan, vooral als je reist met kleine kinderen.


In calvinistisch Nederland wordt er al snel geoordeeld over menigeen die goed voor zichzelf zorgt. Als eerste sta je klaar voor de ander en getuigd het van ‘goedheid’ om jezelf weg te cijferen. Aan jezelf denken en goed zijn voor jezelf zou egoïstisch zijn en een bijproduct van de tijd waarin we leven. Gelukkig ligt het genuanceerder en complexer.

Bij een noodsituatie wordt er een andere houding en moedige houding gevraagd, een andere houding dan roekeloos klaar te staan voor een ander. In case of emergency gaat het blijkbaar in eerste instantie om een innerlijke houding, om een bepaalde ‘tegenwoordigheid van geest.’ Deze geest kenmerkt zich door ‘tegenwoordigheid’ oftewel helemaal in het hier en nu zijn, voelen en weten waar je bent en wat er gedaan of juist niet gedaan moet worden en als tweede, als een logisch gevolg van deze tegenwoordigheid, bezien wat er om jou heen gebeurt en daarop juist kunnen anticiperen. Sterker neergezet, er wordt een houding van een leid (st)er gevraagd, die niet angstvallig afwacht op wat er komen gaat, maar die vanuit een weloverwogen intentie het goede doet op het juiste moment, beginnende bij zichzelf en van daaruit een handreiking doen naar de ander.

De simpele flyer in het vliegtuig van toen is sindsdien een metafoor geworden voor mij als vader, als partner, als docent, als mindfulnesstrainer maar bovenal als mens. Hoe is het in vredesnaam mogelijk om klaar te staan voor een ander en jezelf daarbij weg te cijferen, te ontkrachten? Deze instructie van het zuurstofmasker heeft zeggingskracht als het gaat om leiderschap, om leiderschap in de intiemste zin van het woord. Het gaat dan om het leiderschap dat een ieder van ons in meer of mindere mate heeft over zijn of haar leven. Het zuurstofmasker dat uitnodigt om te groeien van automatische reactie naar een bewust en wellicht wijzer antwoord, om te pauzeren waar haast je vriend lijkt te zijn, te kiezen voor compassie waar een veroordeling op de loer ligt. Gelukkig kom ik in mijn leven mensen tegen die zo af en toe bij mij het zuurstofmasker opzetten als ik mijn tegenwoordigheid van geest even niet heb. Andersom komt ook voor.

Welke vlucht jouw leven ook neemt, ik gun je tegenwoordigheid van geest! En deze kun je trainen door te onthaasten, te vertragen, door ruim te leren kijken en diep op te merken wat er om je heen gebeurt.

Being Mindful Mindfulness
Being Mindful Onderwijs
Being Mindful Interpersoonlijk
Being Mindful Mbsr

Wat is Mindfulness?

"Mindfulness ontstaat door bewust aandacht te schenken, in het huidige moment, met compassie en open en niet-oordelende nieuwsgierigheid. Door het ontwikkelen van deze vorm van aandacht, kunnen we een manier van leven ontdekken die uitnodigt om in het hier en nu te blijven. Zodoende verliezen we ons minder (snel) in het 'herkauwen' van wat geweest is en onze eindeloze tendens om ons zorgen te maken over de toekomst.''

Lees verder

Kom ik in aanmerking voor een vergoeding?

zorgwijzerBij een zorgverzekering met aanvullende dekking heb je bij sommige verzekeraars recht op vergoeding van de kosten die een mindfulness-training met zich meebrengt. Dit gebeurt onder de noemer alternatieve geneeswijzen, preventieve cursussen, psychologische hulp of psychosociale hulp.

Kijk hier of je zorgverzekeraar een vergoeding biedt.

Neem contact met mij op

Please type your full name.

onjuiste invoer

Onjuist mailadres

Invalid Input

Invalid Input

Mindfulness Nijmegen Metta Logo
Mindfulness Nijmegen Cfm Logo
Mindfulness Nijmegen RadboudcentrumvoorMindfulness
Mindfulness Nijmegen Trained To Teach Dot B Foundations
Trained To Teach Dot B
Mindfulness Nijmegen Cvm