Being Mindful Mindfulness

Wat is Mindfulness?

"Mindfulness ontstaat door bewust aandacht te schenken, in het huidige moment, met compassie en met een open en niet-oordelende nieuwsgierigheid. Door het ontwikkelen van deze vorm van aandacht, kunnen we een manier van leven ontdekken die uitnodigt om in het hier en en nu te blijven. Zodoende verliezen we ons minder (snel) in het 'herkauwen' van wat geweest is en onze eindeloze tendens om ons zorgen te maken over de toekomst.''

...Mindfulness is een integratieve, mind-body gebaseerde training. Door het leren toepassen van mindfulness-oefeiningen in het dagelijks leven word je in staat gesteld om anders te denken over en gezonder om te gaan met ervaringen, in het bijzonder ervaringen die ongemak en/of stress met zich meebrengen. 

Mindfulness:

  • richt aandacht op gedachten, gevoelens en lichamelijke sensaties om ze onvoorwaardelijk te ervaren op het moment zelf, en leer je om bewuster en gezonder met ze om te gaan;
  • heeft diepe wortels in eeuwenoude meditatieve-tradities en baseert zich tevens op recent wetenschappelijk onderzoek (waarvan de uitkomsten vele positieve effecten laten zien);
  • is van mogelijke waarde voor iedereen, die meer rust en balans zoekt in een drukke en veeleisende wereld.

Uit neurowetenschappelijk onderzoek blijkt dat…

  • bij mensen die regelmatig mindful meditatie beoefenen, er veranderingen in het gebied van de hersenen optreden, die geassosieerd worden met beslissingen nemen, aandacht en het empathisch vermogen;
  • meditatie bevorderlijk is voor het gebied in de hersenen, dat gelinked wordt aan emotie-regulatie, produktiviteit en tevredenheid;
  • meditatie een gunstig effect heeft op doorbloeding, bloeddruk verlagend kan werken, en dat het een beschermend effect heeft op mensen die risico lopen op een hoge bloeddruk. Tevens vermindert mindfulness het risico en de ernst van hart- en vaatziekten en de kans daaraan te overlijden.

Mensen die mindfulness geleerd hebben en toepassen in hun leven…

  • ervaren langdurige fysieke en psychologische stressreductie;
  • ervaren positieve veranderingen in hun ervaring van welzijn;
  • zijn minder gevoelig voor depressie en uitputting, enzijn beter in staat om verslavend gedrag te controleren.

Het klinkt en is simpel, maar het is niet eenvoudig om dit toepassen in het dagelijks leven. Met name in ons moderne, doelgerichte leven zijn we vaak niet meer in staat om wijze aandacht te richten op datgene wat we doen. Op die manier missen we letterlijk hele stukken van ons leven, en raken we vlug verstrikt in ''over-denken'' - waarmee we ons gevoel van welzijn geweld aandoen, waarna depressie, uitputting en burn-out vrij spel hebben.

(De tekst is vrij vertaald uit het Engels en overgenomen van The Oxford Mindfulness Centre, England)

Being Mindful Mindfulness
Being Mindful Onderwijs
Being Mindful Interpersoonlijk
Being Mindful Mbsr

Wat is Mindfulness?

"Mindfulness ontstaat door bewust aandacht te schenken, in het huidige moment, met compassie en open en niet-oordelende nieuwsgierigheid. Door het ontwikkelen van deze vorm van aandacht, kunnen we een manier van leven ontdekken die uitnodigt om in het hier en nu te blijven. Zodoende verliezen we ons minder (snel) in het 'herkauwen' van wat geweest is en onze eindeloze tendens om ons zorgen te maken over de toekomst.''

Lees verder

Kom ik in aanmerking voor een vergoeding?

zorgwijzerBij een zorgverzekering met aanvullende dekking heb je bij sommige verzekeraars recht op vergoeding van de kosten die een mindfulness-training met zich meebrengt. Dit gebeurt onder de noemer alternatieve geneeswijzen, preventieve cursussen, psychologische hulp of psychosociale hulp.

Kijk hier of je zorgverzekeraar een vergoeding biedt.

Neem contact met mij op

Please type your full name.

onjuiste invoer

Onjuist mailadres

Invalid Input

Invalid Input

Mindfulness Nijmegen Metta Logo
Mindfulness Nijmegen Cfm Logo
Mindfulness Nijmegen RadboudcentrumvoorMindfulness
Mindfulness Nijmegen Trained To Teach Dot B Foundations
Trained To Teach Dot B
Mindfulness Nijmegen Cvm